Przedmioty i kierunki

W roku szkolnym 2017/2018 zamierzamy otworzyć dwie klasy pierwsze. Każda z nich będzie realizowała wszystkie przedmioty ogólnokształcące zgodnie z podstawą programową dla liceum ogólnokształcącego.


Współpracują z nami