Przedmioty i kierunki

W roku szkolnym 2019/2020 zamierzamy otworzyć trzy klasy pierwsze. Każda z nich będzie realizowała wszystkie przedmioty ogólnokształcące zgodnie z podstawą programową dla liceum ogólnokształcącego.

Współpracują z nami