W naszej szkole miał miejsce uroczysty Capstrzyk z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych upamiętniliśmy żołnierzy podziemia niepodległościowego, którzy walczyli o wolną Polskę po roku 1945. Okrzyk „Chwała Bohaterom!” dało się usłyszeć z bardzo daleka. Na naszą uroczystość przybyli zaproszeni goście z zaprzyjaźnionych z nami Gminy Ziębice Mariusz Szpilarewicz, Rady Powiatu, przedstawiciele wojska i służb cywilnych a także poczet sztandarowy III LO w Ząbkowicach Śląskich. W trakcie trwania uroczystości miało również miejsce uroczyste nadanie stopnia kapitana naszemu księdzu dyrektorowi Krzysztofowi Dei. Całość zakończył pokaz grupy rekonstrukcyjnej uczniów KLO i pokaz fajerwerków.