KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA

5 marca 2020 r. w Ziębickim Centrum Kultury odbyła się konferencja na temat kształtowania postaw patriotycznych 
w wychowaniu dzieci i młodzieży. Organizatorem szkolenia było Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Henrykowie wspierane przez władze gminy Ziębice i WKU Kłodzko. Patronat nad szkoleniem pełnił Ks. Abp. Józef Kupny – Metropolita Wrocławski oraz Dolnośląski Kurator Oświaty pan Roman Kowalczyk, który zaszczycił nas swoją obecnością 
i podsumował spotkanie. W konferencji brało udział blisko 
70. przedstawicieli placówek oświatowych Dolnego Sląska oraz liczna grupa dzieci i młodzieży. 
Patronami tego wydarzenia była Redakcja miesięcznika nauczycieli katolickich "Wychowawca" z Krakowa oraz Biuro Podróży CAMINO TRAVEL z Wrocławia organizujące wycieczki patriotyczne dla szkół. 

Konferencję rozpoczął pan wicestarosta powiatu ząbkowickiego. W części wykładowej prelegentami byli burmistrz Ziębic pan dr Mariusz Szpilarewicz, pani 
dr Magdalena Malik, ks. dr Bartosz Mitkiewicz – adiunkci PWT Wrocław, prof. dr hab. Ryszard Bartoszewicz Prorektor 
ds. nauczania AWF Wrocław oraz ppłk Jan Kutny. 
Prelegenci omówili znaczenie środowiska lokalnego, szkoły oraz rodziny w kształtowaniu postaw patriotycznych. Skupili się na roli tradycji, której podtrzymywanie jest powinnością obywatelską wypływającą z miłości do ojczyzny i szacunku dla innych narodów.

Dalsza część konferencji poświęcona była praktycznym zasadom funkcjonowania pocztów sztandarowych oraz delegacji uczniów biorących udział w uroczystościach państwowych i religijnych. Krótkie szkolenie przeprowadzili 
płk Jan Deja, ks. kpt. dr Krzysztof Deja, dyrektor KLO 
oraz por. Adrian Cieślik – oficer WKU Wrocław.

Dla uczniów KLO uczestniczących w spotkaniu, konferencja była okazją do uświadomienia sobie, jakimi wartościami powinien się kierować Polak – Patriota, a które są tak mocno pielęgnowane w naszej szkole.
tekst. pani Elżbieta Manacka

Tekst dotyczący konferencji - Gość Niedzielny
https://wroclaw.gosc.pl/doc/6213185.Mlodzi-chca-formowac-swoj-patriotyzm?fbclid=IwAR3FrdDwoPfntVYFb5DgW2naLFSivekk2cS_yhpW-7Z0t8VFDNQOLbR263w