TRWAJĄ ROZMOWY KWALIFIKACYJNE do SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ !!

 

Obecnie prowadzony jest nabór ochotników na I turnus służby przygotowawczej kształconych na potrzeby korpusu szeregowych w 2018 r. Szkolenie rozpocznie się już 8 stycznia i potrwa do 27 kwietnia 2018 r. 

W listopadzie br. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kłodzku komisja rekrutacyjna przeprowadzać będzie rozmowy kwalifikacyjne w postępowaniu rekrutacyjnym do służby przygotowawczej.

Jeżeli nie odbywałeś wcześniej służby wojskowej, masz co najmniej 18 lat, przynajmniej wykształcenie gimnazjalne, obywatelstwo polskie, nie byłeś karany i posiadasz odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, nie czekaj do sierpnia już dziś weź ze sobą dokumenty potwierdzające Twoje wykształcenie i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, uprawnienia oraz umiejętności (np.: prawo jazdy, zaświadczenia o ukończonych kursach, legitymacje członkowskie, itp.) i zgłoś się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku, ul. Walecznych 61, tel. 261-647-430.

Aby zostać ochotnikiem należy złożyć w WKU wniosek o powołanie do służby przygotowawczej, na podstawie którego komisja rekrutacyjna przeprowadzi analizę złożonych dokumentów, a następnie rozmowy kwalifikacyjne. W kolejnym etapie ochotnicy którzy otrzymają rekomendację Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kłodzku zostaną skierowani do Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Kłodzku, w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej, a w przypadku kobiet wydane zostaną skierowania do Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we Wrocławiu w celu wydania orzeczenia o zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej.

Pamiętaj, im wcześniej się zgłosisz i przejdziesz pozytywnie wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego tym szybciej otrzymasz kartę powołania i będziesz pewny tego, że 8 stycznia br. jednostka wojskowa w Kłodzku bądź w Krośnie Odrzańskim będzie na Ciebie czekać !

Tak to nie omyłka pisarska, mamy wolne miejsca w służbie przygotowawczej do 22 karpackiego batalionu piechoty górskiej w Kłodzku oraz 5 batalionie saperów w Krośnie Odrzańskim.

Przeczytałeś powyższe akapity i nie jesteś jeszcze przekonany??? 

Szeregowy elew przez okres szkolenia otrzymuje od wojska uposażenie przysługujące żołnierzom, pełniącym służbę przygotowawczą w korpusie szeregowych wysokości 960 zł. Dodatkowo po zakończonej służbie przygotowawczej otrzyma odprawę pieniężną w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 2100 zł. Podczas tej służby przysługują również inne uprawnienia takie jak bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, opieka medyczna i stomatologiczna, zniżka na bilety kolejowe i autobusowe 78% oraz ochrona stosunku pracy. Także okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

Pamiętaj!! 

Służba przygotowawcza może być początkiem Twojej kariery w Siłach Zbrojnych RP. 

Po tym przeszkoleniu możesz pełnić służbę w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, ubiegać się o powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej (w WOT), bądź starać się o powołanie do zawodowej służby wojskowej (szeregowy zawodowy otrzymuje uposażenie w wysokości 3200 zł brutto plus dodatkowe bonifikaty wynikające z pełnienia zawodowej służby wojskowej). 

Nie pozostawaj bierny i już dziś zadbaj o swoją przyszłość.

Pamiętaj - ŻOŁNIERZ WOJSKA POLSKIEGO brzmi dumnie !!

 

Na wnioski czekamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30, 

osoba do kontaktu: Klaudia JAGODZIŃSKA tel. 261-647-430

 

Z ogromną przyjemnością informujemy, że podjęliśmy współpracę z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie.
11 grudnia 2017 roku Umowę o współpracy podpisali Rektor PWSZ prof. Przemysław Malinowski i Dyrektor KLO ks. por. Krzysztof Deja.
Z naszych obserwacji wynika wyraźnie, że nyską uczelnię wybrało wielu naszych absolwentów - niektórzy z nich pracują już w zdobytym zawodzie np. ratownika medycznego, inni doskonalą umiejętności zdobyte podczas zajęć kierunkowych - zarówno z ratownictwa, jak i przysposobienia wojskowego.
To główne punkty styczne i impuls do współpracy.
Ale to nie wszystko... Artykuł dotyczący współpracy na stronie PWSZ Nysa

W nowym roku szkolnym 2018/2019 chcemy poszerzyć naszą ofertę zajęć dodatkowych o kierunek DIETETYKA SPORTOWA, w którym zaproponujemy elementy dietetyki i psychofizycznego kształtowania człowieka. Przy wsparciu władz oraz kadry PWSZ zaczynamy pracę nad przygotowaniem programu nowej klasy. Zadanie to powierzono panu Danielowi Garbaczowi i pani Beacie Pietrzak.W dniach 15-17.11.2017 klasa I A uczestniczyła w wojskowym obozie na poligonie WSOWL w Rakowie. Mimo iż pogoda nie sprzyjała przez część czasu trwania obozu nastroje uczniów, którzy przystępowali do zadań rekompensowały wszystko. Znakomicie poradzili sobie z zadaniami przygotowanymi przez kaprala i chorążego. Pojawiły się zadania terenowe do których należały m.in musztra i ćwiczenia taktyczne w terenie, oraz gra taktyczna pod tytułem "kierowanie ogniem", przy której nie brakowało śmiechu. Uczniowie mięli również możliwość dowiedzieć się bardzo dużo na temat AWL- Akademii wojsk lądowych, która jeszcze nie dawno nosiła nazwę WSOWl- Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, która może być w przyszłości ich miejscem studiowania, lub pracy.

Podkategorie