Z ogromną przyjemnością informujemy, że podjęliśmy współpracę z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie.
11 grudnia 2017 roku Umowę o współpracy podpisali Rektor PWSZ prof. Przemysław Malinowski i Dyrektor KLO ks. por. Krzysztof Deja.
Z naszych obserwacji wynika wyraźnie, że nyską uczelnię wybrało wielu naszych absolwentów - niektórzy z nich pracują już w zdobytym zawodzie np. ratownika medycznego, inni doskonalą umiejętności zdobyte podczas zajęć kierunkowych - zarówno z ratownictwa, jak i przysposobienia wojskowego.
To główne punkty styczne i impuls do współpracy.
Ale to nie wszystko... Artykuł dotyczący współpracy na stronie PWSZ Nysa

W nowym roku szkolnym 2018/2019 chcemy poszerzyć naszą ofertę zajęć dodatkowych o kierunek DIETETYKA SPORTOWA, w którym zaproponujemy elementy dietetyki i psychofizycznego kształtowania człowieka. Przy wsparciu władz oraz kadry PWSZ zaczynamy pracę nad przygotowaniem programu nowej klasy. Zadanie to powierzono panu Danielowi Garbaczowi i pani Beacie Pietrzak.W dniach 15-17.11.2017 klasa I A uczestniczyła w wojskowym obozie na poligonie WSOWL w Rakowie. Mimo iż pogoda nie sprzyjała przez część czasu trwania obozu nastroje uczniów, którzy przystępowali do zadań rekompensowały wszystko. Znakomicie poradzili sobie z zadaniami przygotowanymi przez kaprala i chorążego. Pojawiły się zadania terenowe do których należały m.in musztra i ćwiczenia taktyczne w terenie, oraz gra taktyczna pod tytułem "kierowanie ogniem", przy której nie brakowało śmiechu. Uczniowie mięli również możliwość dowiedzieć się bardzo dużo na temat AWL- Akademii wojsk lądowych, która jeszcze nie dawno nosiła nazwę WSOWl- Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, która może być w przyszłości ich miejscem studiowania, lub pracy.


Dnia 9 października 2017 r., dzisięciu uczniów Katolickiego Liceum Ogólnokształcacego w Henrykowie została zaproszona wraz z uczniami 5-ciu innych szkół z Ziebic, Ząbkowic Śl. i Henrykowa, do zwiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Ten niewątpliwy zaszczyt odwiedzenia jednego z najważniejszych miejsc w Warszawie i w Polsce, stał się możliwy dzieki pani Poseł Izabeli Katarzynie Mrzygłockiej, która nas zaprosiła i towarzyszyła naszej wycieczce przez cały czas zwiedzania budynku Sejmu. Kompleks budynków Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej jest usytuowany na Skarpie Wiślanej w rejonie ulic Wiejskiej, Górnośląskiej i Piotra Maszyńkiego. Podczas zwiedzania nasi uczniowie poznali zarówno zarys historii Sejmu jak i najważniejsze informacje o architekturze gmachu i osobach, które miały największy wpływ na jego kształt ze szczególnym uwzglednieniem Sali Obrad. Oprócz informacji historycznych, pani Poseł opisała nam też obecne zasady działania Sejmu, jego skład oraz sposób zajmowania miejsc na Sali Obrad i w jej otoczeniu.
Podczas zwiedzania mogliśmy również stanąć do wspólnego zdjęcia z goszczącą nas panią Poseł Izabelą Katarzyną Mrzygłocką oraz panią Wicemarszałek Sejmu RP Małgorzatą Kidawą-Błońską.
Ostatnim punktem naszej wycieczki był wspólny obiad w restauracji sejmowej w Nowym Domu Poselskim, na który również zaprosiła nas pani Poseł. Dodatkową atrakcją przebywania w restauracji poselskiej, jak równiez wcześniejszego zwiedzania Sejmu, była możliwość bezpośredniego zobaczenia wielu posłów, których na ogół znamy tylko z telewizji.
Wycieczkę zakończyliśmy krótkim spacerem w okolicach Pałacu Kultury i Nauki z pięknym jesiennym słońcem w tle.
Wyjazd do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej był dla nas cenną lekcją historii i obecnego sposobu funkcjonowania jednego z najważniejszych miejsc w Polsce. Jesteśmy również bardzo wdzięczni pani Poseł Izabeli Katarzynie Mrzygłockiej za ten wspaniały gest, który stał się dla nas okazją do bezpośredniego kontaktu z miejscem, w którym zapadają najważniejsze dla Polaków decyzje. Uczniowie mogli też zobaczyć, że ten świat polityki znany im przede wszystkim z mediów nie jest tak daleki i niedostępny jak mogłoby się wydawać, i że - kto wie - może za kilka lat stanie się ich udziałem. Tego bardzo im życzę!
Monika Obrocka


                                                  
12 października 2017 roku Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Henrykowie obchodziło 15-lecie istnienia szkoły. Obchody tego święta zostały połączone ze  ślubowaniem uczniów klas pierwszych.
Uroczystość rozpoczęliśmy od odśpiewania hymnu narodowego, któremu towarzyszyło wciągnięcie na maszt biało - czerwonej flagi. Wzruszającym momentem było przekazanie sztandaru szkoły przez byłego dyrektora, a obecnie rektora MWSD we Wrocławiu, ks. Kacpra Radzkiego do rąk ks. Porucznika Krzysztofa Dei. Ważnym punktem obchodów Jubileuszu i ślubowania była wspólna msza święta, której przewodniczył JE ks. Abp. Józef Kupny. Wśród zaproszonych gości można było zobaczyć JE ks. Kardynała Henryka Gulbinowicza- inicjatora KLO w Henrykowie, poprzednich dyrektorów szkoły, przedstawicieli władz gminnych, powiatowych, wojewódzkich, oświatowych oraz rodziców i absolwentów. 
Podczas mszy świętej homilię, pełną nauki i wzruszających słów wygłosił pierwszy dyrektor szkoły- ks. Jan Adamarczuk. Całą uroczystość swoim śpiewem uświetnili uczniowie KLO.
Po mszy świętej, uczniowie zaprezentowali krótki program artystyczny, oscylujący wokół historii i wartości szkoły, opartej na nauce bł. Edmunda Bojanowskiego. Tuż po zakończeniu  części artystycznej, ksiądz dyrektor Krzysztof Deja wręczył podziękowania osobom, bez których szkoła nie mogłaby istnieć. Liczne i życzliwe przemówienia gości oraz życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej poprzedziły wspólny poczęstunek i długie rozmowy w gronie serdecznie dobrych ludzi.
Dziękujemy wszystkim, którzy swoją pracą, modlitwą i obecnością sprawili, że Jubileusz i ślubowanie wpisało się w piękną historię naszej szkoły.
Gabrysia Czaja

Podkategorie