Jesteśmy szkołą katolicką z mocno zakorzenionym systemem wartości. W naszych działaniach staramy się wspierać uczniów i ich rodziny w coraz trudniejszym procesie edukacji i dojrzewania. Nie boimy się stawiać uczniom wymagań, szczególnie dotyczących zachowania i postawy. Widzimy, że przynosi to efekty. Uczniowie identyfikujący się z przyjętymi przez nas zasadami, tworzą świetne, zgrane i odpowiedzialne zespoły klasowe.

Naszym atutem jest doskonale się rozwijająca współpraca m.in. z Akademią Wojsk Lądowych we Wrocławiu, co przekłada się na interesujący program zajęć klasy przysposobienia wojskowego. Współpraca z innymi instytucjami – np. GOPR, Pogotowie Ratunkowe, HEMS, czy Straż Pożarna to podstawa dla funkcjonowania klasy ratownictwa. W roku szkolnym 2017/2018 podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie efektem czego jest utworzenie klasy o kierunku dietetyka sportowa.

Wszystkim dziewczętom i chłopcom gwarantujemy przyjęcie do internatu, w którym zapewniamy całodobową opiekę i wyżywienie. Przestrzeganie jasno sformułowanych zasad i system oceniania wpływają na wysokość opłaty za pobyt w internacie. Kwota ustalona na podstawie dochodu jako bazowa, może zostać zmniejszona lub powiększona w zależności od zachowania ucznia.

Oferta edukacyjna wszystkich dodatkowych kierunków i bloków przedmiotowych jest skierowana do młodzieży męskiej i żeńskiej.

BLOKI PRZEDMIOTOWE UCZEŃ WYBIERA JUŻ W KLASIE PIERWSZEJ. Otworzenie proponowanych bloków uzależnione jest od ilości chętnych.

  1. Blok Politechniczny: 

z rozszerzeniami: - j. obcy,

- matematyka,

- fizyka lub geografia.

  1. Blok Przyrodniczo - Medycznych:

z rozszerzeniami:

- j. obcy,

- biologia,

- chemia lub geografia.

  1. Blok Humanistyczno - Prawny

z rozszerzeniami:

- język polski,

- wos,

 - historia.

Stale dbamy o wyposażenie szkoły, posiadamy multimedialne pracownie przedmiotowe i inny sprzęt niezbędny w jakościowej pracy szkoły.

W szkole działa wiele kół zainteresowań, a najpopularniejsze są zajęcia na siłowniwyjazdy na basen lub sezonowe wyjazdy narciarskie

Organizujemy także zajęcia dodatkowe:

Kurs Pierwszej Pomocy

Kurs Ratownika Wodnego

Kurs Prawa Jazdy

Kurs Spadochronowy

Kurs Płetwonurka 

Szkolenie z instruktorem strzelectwa

Szkolenie z instruktorem nordic walking

Zajęcia z trenerem personalnym

NAJLEPSI UCZNIOWIE OTRZYMUJĄ STYPENDIUM NAUKOWE

Szkoła posiada własny autokar, zapewniający niezależność i niskie koszty dojazdu podczas organizowanych wycieczek lub zajęć kierunkowych (np. wyjazdy do AWL we Wrocławiu, występy orkiestry) oraz Ośrodek Rekreacyjno – Wypoczynkowyw Przesiece, malowniczej miejscowości położonej w pobliżu Karpacza.