Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020

INFORMACJE OGÓLNE

W roku szkolnym 2019/2020 utworzyliśmy trzy klasy pierwsze. Każda z nich będzie realizowała wszystkie przedmioty ogólnokształcące zgodnie z podstawą programową dla liceum ogólnokształcącego. Kandydaci i kandydatki od klasy pierwszej wybierają jeden blok przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym:

  1. Humanistyczno - Prawny;
  2. Politechniczny;
  3. Przyrodniczo - Medyczny;

Dodatkowe kierunki kształcenia:

DIETETYKA SPORTOWA 

RATOWNICTWO

PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE