DIETETYKA SPORTOWA

Przedmiot specjalności dietetyka sportowa będzie realizowany wg programu autorskiego i zawierać będzie następujące treści:

 • zdobycie wiedzy teoretycznej z obszaru dietetyki sportowej,
 • uzyskanie praktycznych umiejętności planowania optymalnego systemu odżywiania, który sprzyjać będzie poprawie sprawności fizycznej.

Charakterystyka kierunku:

 • umiejętność wdrażania zasad zdrowego stylu życia;
 • opracowanie diety dla osób uprawiających różne dyscypliny sportu;
 • umiejętność dokonania oceny stanu odżywiania, sposobów i stylów   żywienia;
 • umiejętność planowania indywidualnych treningów personalnych, programów dietetycznych, dostosowanych do  potrzeb i możliwości klientów;
 • przygotowanie osoby aktywnej fizycznie do regeneracji organizmu po wysiłku fizycznym; 
 • znajomość zasad żywienia suplementami, wspomagania zdolności wysiłkowych organizmu;
 • doskonalenie kondycji fizycznej;
 • tworzenie rożnych programów ćwiczeń uwzględniających potrzeby klientów;
 • zdobycie Certyfikatu po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu teoretyczno – praktycznego w klasie trzeciej;

 

Liczba godzin przedmiotu to: dwie godziny w klasie pierwszej i po jednej godzinie w klasie drugiej i trzeciej. 

 

Kierunek adresowany jest do młodzieży żeńskiej i męskiej.