RATOWNICTWO w systemie górskim, wodnym, medycznym i pożarniczym

Przedmiot ratownictwo jest realizowany wg programu autorskiego i zawiera m.in. następujące cele: umiejętność udzielenia pomocy w zakresie ratownictwa medycznego, górskiego, wodnego, poszerzanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa narodowego i obrony cywilnej oraz doskonalenie umiejętności praktycznych podczas tematycznych obozów szkoleniowo-sprawnościowych w okresie zimowym i letnim.

Liczba godzin przedmiotu to: dwie w klasie pierwszej i po jednej w klasie drugiej i trzeciej.

Kierunek adresowany jest do młodzieży żeńskiej i męskiej.

Charakterystyka kierunku:

  • kurs pierwszej pomocy;
  • możliwość zdobycia uprawnień młodszego ratownika;
  • treningi kondycyjne;
  • nauka jazdy na nartach, pływanie;
  • ścianka wspinaczkowa;
  • zdobycie Certyfikatu po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu teoretyczno – praktycznego w klasie trzeciej.


Galeria - ratownictwo