Lista pracowników pedagogicznych KLO w roku szkolnym 2019/20

 1. ks. kpt. dr Krzysztof Deja  – Dyrektor szkoły, nauczyciel PW
 2. mgr Agnieszka Jaworowska - wicedyrektor szkoły, nauczyciel języka polskiego,
 3. płk dyplomowany mgr inż. Jan Deja – nauczyciel PW, kierownik kierunku PW
 4. mgr Marek Kowalski –  nauczyciel matematyki, wychowawca klasy I B
 5. mgr Daniel Garbacz – nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, kierownik kierunku Dietetyka Sportowa, wychowawca klasy I C
 6. mgr Marek Barul – nauczyciel fizyki,
 7. mgr Tomasz Lipiński - nauczyciel ratownictwa, kierownik kierunku Ratownictwo
 8. mgr Małgorzata Brywczyńska - nauczyciel wychowania fizycznego, kierownik kierunku Dietetyka Sportowa
 9. ks. mgr Piotr Rozpędowski – kierownik internatu, nauczyciel religii,
 10. mgr Elżbieta Manacka – kierownik ds. promocji szkoły, nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy I A
 11. mgr Marcin Mazurkiewicz - nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze oraz historii i społeczeństwa, wychowawca klasy III A
 12. mgr Natalia Pietruniak - nauczyciel języka niemieckiego, wychowawca klasy II A
 13. mgr inż. Beata Pietrzak – nauczyciel podstaw przedsiębiorczości, kierownik kierunku Dietetyka Sportowa
 14. mgr Ewelina Czerny - pedagog szkolny, 
 15. mgr Łukasz Romanowski - nauczyciel języka angielskiego,
 16. mgr Agnieszka Sikora –  nauczyciel przyrody, biologii i geografii,
 17. mgr Agata Kuś – nauczyciel chemii,