Lista pracowników pedagogicznych KLO w roku szkolnym 2020/21

 1. ks. kpt. dr Krzysztof Deja  – Dyrektor szkoły, nauczyciel PW
 2. mgr Agnieszka Jaworowska - wicedyrektor szkoły, nauczyciel języka polskiego,
 3. płk dyplomowany mgr inż. Jan Deja – nauczyciel PW, kierownik kierunku PW
 4. mgr Jan Wojtasik –  nauczyciel matematyki,
 5. mgr Daniel Garbacz – nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, kierownik kierunku Dietetyka Sportowa, wychowawca klasy II B
 6. mgr Marcin Głodek – nauczyciel fizyki i informatyki
 7. mgr Tomasz Lipiński - nauczyciel ratownictwa, kierownik kierunku Ratownictwo
 8. mgr Małgorzata Brywczyńska - nauczyciel wychowania fizycznego, kierownik kierunku Dietetyka Sportowa
 9. ks. mgr lic. Piotr Rozpędowski – wicedyrektor ds. wychowawczych, kierownik internatu, nauczyciel religii,
 10. mgr Elżbieta Manacka – nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy II A
 11. mgr Marcin Mazurkiewicz - nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie oraz historii i społeczeństwa, 
 12. mgr Natalia Pietruniak - nauczyciel języka niemieckiego, wychowawca klasy III A
 13. mgr inż. Beata Pietrzak - wychowawca klasy 1A, kierownik kierunku Dietetyka Sportowa
 14. mgr Elżbieta Bielecka-Moc - pedagog szkolny, wychowawca internatu,
 15. mgr Łukasz Romanowski - nauczyciel języka angielskiego,
 16. mgr Agnieszka Sikora –  nauczyciel przyrody, biologii i geografii,
 17. mgr Agata Kuś – nauczyciel chemii,
 18. Wojciech Damm - kierownik kierunku strażacko-pożarniczego
 19. mgr Agnieszka Banaś - nauczyciel języka angielskiego,
 20. mgr Joanna Lorek - wychowawca internatu