Historia Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego
im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Henrykowie


Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Henrykowie powstało w 2002 roku z inicjatywy Jego Eminencji Księdza Kardynała Henryka Gulbinowicza.

 

KLO jest szkołą prywatną, z uprawnieniami szkoły publicznej, której organem prowadzącym jest Archidiecezja Wrocławska. W zamyśle inicjatora szkoła powstała jako miejsce szczególnej szansy dobrego wykształcenia i wychowania dla chłopców
z Archidiecezji Wrocławskiej.


W latach 2004 – 2013  kontynuatorem idei założycielskiej szkoły był Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Marian Gołębiewski Metropolita Wrocławski, a po nim tę funkcję przejął Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Józef Kupny.

Siedzibą szkoły jest gmach dawnego opactwa cystersów w pięknym kompleksie parkowym. Dla potrzeb szkolnych zaadaptowano zabytkowe sale, które stale są modernizowane
i wyposażane w nowoczesny sprzęt techniczny i multimedialny. 


Pierwszym dyrektorem szkoły od 2002 do 2014 roku był ks. dr Jan Adamarczuk, któremu
w podziękowaniu za lata pełnego podziwu zaangażowania, jednogłośnie podjętą Uchwałą Rady Pedagogicznej przyznano tytuł Honorowego Dyrektora  Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Henrykowie.

W latach 2014 - 2017 dyrektorem był ks. dr Kacper Radzki

Od roku szkolnego 2017/2018 funkcję dyrektora pełni ks. kpt. dr Krzysztof Deja.Ważne wydarzenia z życia KLO:

01.09.2002 – rozpoczęcie pierwszego roku szkolnego;

06.09.2002 – uroczysta Msza Święta inauguracyjna ze ślubowaniem uczniów;

2004 – uroczyste otwarcie nowego internatu dla uczniów;

2005 – poświęcenie sztandaru szkoły przez ks. Arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego;

2005 – pierwszy w szkole egzamin maturalny;

2010 – pierwszy nabór do klas przysposobienia wojskowego, podjęcie współpracy z Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych imienia Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu;

2010 – powołanie do życia Szkolnej Orkiestry Dętej pod batutą majora Edwarda Tomków;

2011 – wzbogacenie oferty szkoły o kierunek ratownictwo;

2014 – w szeregi uczniów KLO po raz pierwszy przyjmowane są dziewczęta;

2015 – uroczyste otwarcie i poświęcenie Sali Tradycji i Pamięci, której głównymi twórcami byli: ppłk Jan Deja i ks. Mariusz Leonik.

2015 – otwarcie internatu dla dziewcząt.

2017 - 15-lecie istnienia szkoły

01.03.2018 - rozpoczęcie realizacji corocznego przedsięwzięcia powiatowych obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Niezłomnych (Capstrzyk Niezłomnych)

Kwiecień 2018 - rozpoczęcie corocznego cyklu Szkolenia z Ceremoniału Wojskowego oraz szkolenie Pocztów Sztandarowych szkół dolnośląskich pod patronatem Kuratorium Oświaty

01.09.2019 - pierwszy nabór dla klas o kierunku Dietetyka Sportowa

2019 - reaktywacja Orkiestry Dętej pod kierownictwem chor. Przemysława Walendziaka

2.03.2020 - wręczenie poszczególnym klasom proporców rozpoznawczych: klasa 1 - ziębicka, klasa - leśników, klasa 3 - arcybiskupia

05.03.2020 - organizacja konferencji naukowo-szkoleniowej : Kształtowanie postaw patriotycznych w wychowaniu dzieci i młodzieży

01.09.2020 -pierwszy nabór do klas na kierunku strażacko-pożarniczym 

 


 Patron szkoły bł. Edmund Bojanowski

Urodził się 14 listopada 1814 w Grabonogu – zmarł 7 sierpnia 1871 w Górce Duchowej.

Założyciel Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Maryi. W dniu 3 maja 1850 roku, otworzył uroczyście ochronkę w Podrzeczu i założył Bractwo Ochroniarek.

W Grabonogu założył "Dom miłosierdzia" dla sierot, ponadto apteki dla biednych, wypożyczalnie książek oraz czytelnie. Gromadził zgłaszające się do niego dziewczęta
i przygotowywał je do pracy w swoim dziele. Wpajał im mocnego ducha wiary i uczył praktyk religijnych, takich jak modlitwa, rachunek sumienia, czytanie duchowne, medytacja oraz wzajemna miłość, a po pewnym czasie postanowił założyć zgromadzenie zakonne Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej. Regułę tego zgromadzenia opracował przy pomocy wybitnych postaci swojej epoki.