REKRUTACJA 

 

Jesteśmy szkołą katolicką z mocno zakorzenionym systemem wartości. W naszych działaniach staramy się wspierać uczniów i ich rodziny w coraz trudniejszym procesie edukacji i dojrzewania. Nie boimy się stawiać uczniom wymagań, szczególnie dotyczących zachowania i postawy. Widzimy, że przynosi to efekty. Uczniowie identyfikujący się z przyjętymi przez nas zasadami, tworzą świetne, zgrane i odpowiedzialne zespoły klasowe.

 

Naszym atutem jest doskonale się rozwijająca współpraca m.in. z Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych we Wrocławiu, co przekłada się na interesujący program zajęć klasy przysposobienia wojskowego. Współpraca z innymi instytucjami – np. GOPR, Pogotowie Ratunkowe, HEMS, czy Straż Pożarna to podstawa dla funkcjonowania klasy ratownictwa. W roku 2018 podjęliśmy współpracę z Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie czego owocem jest nowy kierunek dietetyka sportowa

 

Wszystkim dziewczętom i chłopcom gwarantujemy przyjęcie do internatu, w którym zapewniamy całodobową opiekę i wyżywienie. Przestrzeganie jasno sformułowanych zasad i system oceniania wpływają na wysokość opłaty za pobyt w internacie. Kwota ustalona na podstawie dochodu jako bazowa, może zostać zmniejszona lub powiększona w zależności od zachowania ucznia.

 

Oferta edukacyjna wszystkich dodatkowych kierunków i bloków przedmiotowych jest skierowana do młodzieży męskiej i żeńskiej.